• Imprimeix

Captacions d'aigües (concessions) i construcció de pous, excepte aprofitaments de pous de menys de 7.000 m3/any i d'aigües pluvials

2049 - Captacions d'aigües (concessions) i construcció de pous, excepte aprofitaments de pous de menys de 7.000 m3/any i d'aigües pluvials Departament de Territori i Sostenibilitat aca

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha d'autoritzar l'aprofitament d’aigües superficials (de llacs, rius, embassaments, etc), d’ aigües subterrànies (de pous, mines, fonts, etc), d’aigües procedents d'una depuradora o d’aigües procedents d’una dessalinitzadora. Per llei els usos que es poden fer d'aquestes aigües són: abastament de població, regadiu, ús ramader, industrial, aqüicultura, usos recreatius i altres.

Si l’aprofitament de les aigües subterrànies és per un volum menor a 7.000 m3/any, o si es volen aprofitar aigües pluvials, cal fer el tràmit de Comunicació d’aprofitaments d'aigües subterrànies fins a 7000 m3/any i d’aigües pluvials.

La sol·licitud inclou les següents modalitats:

  • Captacions d’aigües (concessions) i construcció de pous de més de 7.000 m3/any (H0330).
  • Modificació, novació, revisió o extinció de concessió (H0337).
  • Inscripció de contracte de cessió d'aigües (H0348).
  • Canvi de nom d’una concessió (transmissió) (H0338).
Llegiu-ne més

Data actualització 05.09.2018