• Imprimeix

Comunicació d’aprofitaments d'aigües subterrànies fins a 7000 m3/any, inclou les aigües pluvials (H0345)

9851 - Comunicació d’aprofitaments d'aigües subterrànies fins a 7000 m3/any, inclou les aigües pluvials (H0345) Departament de Territori i Sostenibilitat aca

L’aprofitament de l’aigua subterrània sempre que no superi el volum màxim anual de 7.000 m3/any requereix de la seva comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’efectuar la posterior inscripció en el Registre d’Aigües. En cas que l’aprofitament estigui ubicat a l’àmbit territorial dels aqüífers que consten a l’Annex del Decret 328/1988, d’11 d’octubre (aqüífers protegits) o bé que ho estigui a zona de policia de lleres, s’haurà de sol·licitar autorització prèvia de perforació (vegeu el tràmit relacionat).

La utilització privativa d’aigües pluvials també requereix comunicar a l’ACA el seu aprofitament per tal que sigui inscrit al Registre d’Aigües.
La sol·licitud inclou les següents tipologies:

  • Comunicar l’existència d’un pou fins a 7.000 m3/any o d’aigües pluvials per a la seva autorització i inscripció al registre d’aigües.
  • Comunicar la modificació de característiques d’un aprofitament de 7.000 m3/any ja inscrit.
  • Sol·licitar la transmissió d’un aprofitament de 7.000 m3/any ja inscrit.
  • Comunicar la extinció d’un aprofitament de 7.000 m3/any ja inscrit.
  • Sol·licitar la cessió temporal d’un aprofitament de 7.000 m3/any ja inscrit.
Llegiu-ne més

L'autorització és vigent durant el període que s’indica a la resolució

Què necessiteu fer?

Data actualització 05.09.2018