• Imprimeix

Constitució d'una comunitat d'usuaris d'aigua o de regants

5073 - Constitució d'una comunitat d'usuaris o de regants d'aigua Departament de Territori i Sostenibilitat aca

Les comunitats d’usuaris de l’aigua són corporacions de dret públic adscrites a l’Agència Catalana de l’Aigua, subjectes en el seu funcionament al que estableix la normativa i els seus propis instruments reguladors (estatuts, reglaments o convenis), la finalitat de les quals és l’administració de forma col·lectiva dels drets d’ús de l’aigua que els hi han estat concedits o reconeguts.

Les comunitats es poden regir per Estatuts i per Conveni. Amb caràcter general, es regeixen per Estatuts les comunitats de més de 20 usuaris. Justificadament s’acceptarà el règim de Conveni de les comunitats de més de 20 membres, sempre que sigui a elecció dels membres de la comunitat i el conveni estigui subscrit per tots els usuaris.

 

Llegiu-ne més

L’aprovació és vigent fins que canviïn els estatuts o el conveni per iniciativa de la comunitat d’usuaris, o bé, a requeriment de l’ACA.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.05.2017