• Imprimeix

Control i registre de seguretat de preses, embassaments i basses de Catalunya

11256 - Control i Registre de seguretat de preses, embassaments i basses de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat aca

Per construir i explotar preses i embassaments (preses, rescloses, basses) de més de 5 m d’alçada o més de 100.000 m3 de capacitat, cal l’aprovació d’una proposta de classificació en funció del seu risc potencial en cas de trencament o funcionament incorrecte, i la seva inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de l’Agència Catalana de l’Aigua a petició del titular.

Segons la normativa vigent, els titulars de preses i embassaments classificades en tipus A, B o grans preses tipus C,  han de donar compliment a un seguit d’obligacions: han de comptar amb unes Normes d’explotació, un Pla d’emergència, així com designar un Enginyer representant de l’equip d’explotació davant l'administració. En aquestes infraestructures, s’han de sotmetre a informe els projectes, obres, canvis d’etapa en la vida i qualsevol actuació que pugui afectar la seva seguretat.

Llegiu-ne més

Als titulars de les preses de les conques internes de Catalunya i basses de tot el territori català d'alçada superior als 5 metres o amb capacitat superior als 100.000 m3.

Data actualització 07.12.2016