• Imprimeix

Declaració de l'Ús i la Contaminació de l'Aigua (DUCA)

8665 - Declaració de l'Ús i la Contaminació de l'Aigua (DUCA) Departament de Territori i Sostenibilitat aca

És la declaració relativa al volum i a la qualitat de l'abocament d'aigües residuals que presenten els usuaris industrials i assimilables.

L'obligació de presentar la DUCA a l'Agència Catalana de l'Aigua està en funció de l'activitat (codi CCAE) i del volum abastat d'aigua. També es té en compte el volum no abocat d'aigua, la càrrega contaminant abocada i el sistema de depuració. Conté totes les dades necessàries per a la determinació del cànon de l'aigua i, especialment, les corresponents al tipus de gravamen específic.

Serveix per determinar el cànon de l'aigua, un impost de naturalesa ecològica sobre l'ús que fan els diferents usuaris de l'aigua.

Si voleu informació de la determinació del cànon de l'aigua i dels coeficients i els tipus aplicables, podeu consultar els documents de la pestanya de documentació relacionada.   

Llegiu-ne més

La validesa de la DUCA és de quatre anys.

  • Als usuaris industrials i assimilables amb un volum anual d'aigua superior a 1.000 m3, l'activitat econòmica dels quals es trobi inclosa en les seccions B, C i D i els grups A032, E360, E383 i J581 de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009).
  • Als usuaris que, tot i no complir els requisits anteriors, rebin un requeriment exprés de  l'Agència Catalana de l'Aigua.
Què necessiteu fer?

Data actualització 21.11.2018