• Imprimeix

Derivació d'aigües amb caràcter temporal (H0309)

9850 - Derivació d'aigües amb caràcter temporal (H0309) Departament de Territori i Sostenibilitat aca

Les derivacions temporals d'aigües són aprofitaments d’aigua superficial o subterrània o de depuradores d’aigües residuals associats a una activitat temporal determinada, com pot ser l’execució d’una obra, que no donen dret a l’ús privatiu de l’aigua i que s’atorguen per un període màxim de dos anys. La derivació d’aigua de les lleres públiques amb caràcter temporal, i no privatiu, requereix de l’autorització prèvia de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Només s'admetran les sol·licituds de derivació d'aigües amb caràcter temporal que no pretenguin un dret a l'ús privatiu de l'aigua, com per exemple el reg d'obres públiques o el rebliment de basses contra incendis. 
L'atorgament d'aquestes autoritzacions per derivació temporal es limita a la necessitat d'aigua circumstancial i excepcional, de caràcter temporal, que sigui conseqüència, per exemple, de la realització d'obres públiques o privades, de situacions d’emergència en què calgui disposar d'aigua per pal·liar un episodi greu de manca de salubritat en espais públics o de lluita contra incendis, i a aquelles altres necessitats d’aigua que l'Administració consideri justificades.

Llegiu-ne més

L'autorització és vigent durant el període que s’indica a la resolució, el qual no superarà els 2 anys.

Què necessiteu fer?

Data actualització 26.09.2018