• Imprimeix

Instal·lació d’un sistema de geotèrmia (H0397)

11369 - Instal·lació d’un sistema de geotèrmia Departament de Territori i Sostenibilitat aca

Cal sol·licitar l’autorització per a la instal·lació d’un sistema de geotèrmia, obert (amb captació d’aigua) o tancat (sense captació d’aigua).

Sistemes oberts: s’extreu aigua subterrània com a fluid per al bescanvi d’energia, i l’aigua escalfada/refredada (refrigeració/calefacció, respectivament) ha de ser gestionada, preferiblement injectant-la a l’aqüífer del qual s’ha captat. La dissipació de la calor en el subsòl es fa bàsicament pels mecanismes de convecció i conducció, cosa que pot causar afeccions hidràuliques i tèrmiques en el medi.

Sistemes tancats: el fluid dels bescanviadors de les bombes de calor circula a través d’un circuit subterrani horitzontal o vertical de tubs. No capten aigua subterrània, sinó que aprofiten el mecanisme de conducció. El circuit pot assolir quilòmetres de llargada total, en funció de la càrrega tèrmica a dissipar. En funció de com estiguin construïts, poden també tenir incidència en el subsòl.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 26.09.2018