• Imprimeix

Tràmits per a entitats subministradores d’aigua

21420 - Tràmits per a entitats subministradores d’aigua Departament de Territori i Sostenibilitat aca

Les entitats subministradores d’aigua són aquelles que mitjançant xarxes o instal·lacions de titularitat pública o privada ofereixen un servei de subministrament d’aigua.

Les entitats subministradores d’aigua han de presentar les declaracions tributàries corresponents del cànon de l’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes declaracions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica.  

Les diferents declaracions tributàries que s’han de presentar són aquestes:

Les entitats subministradores presentaran cada quatre anys una “Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA)” amb les dades de les captacions i subministrament de tercers.

 

Llegiu-ne més

Tràmits per les entitats subministradores que han de declarar i presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al cànon de l’aigua, com a subjecte passiu contribuent i com a subjecte passiu substitut del contribuent.

Data actualització 08.10.2018